סרטונים אודות מדעי הטבע של העולם השטוח ועל מדעיזם ותאוריות מזוייפות. כל הסרטונים החשובים שכדאי לכם לראות. - מדע ומדעיזם - 3363 · science-and-scientism