\nבסרטון הזה ניתן לראות את הארוכה של תחנת הכוח רידינג מאחד החופים של חדרה. המרחק הוא 40 קילומטר. הקימור המשוער על פי המתמטיקה הרשמית של הכדור הוא 99 מטר. הגובה של הארובה 150 מטר על פי ויקיפדיה.האופק לא אמור להסתיר אותה אבל הוא אמור להסתיר חלק גדול יותר ממנה והיא אמורה להיות באלכסון לכיוון דרום אם אנחנו על כדור. זה כמובן לא קורה.למעשה הארובה מסתתרת מאחורי מופעי אטמוספירה שונים, בעיקר עידוש אטמוספרי אך גם מאחורי תנועת הגלים. אפילו לגלים קטנים מאוד יש יכולת להסתיר עצמים גדולים במרחק כמו שמדגים וידאו נוסף בערוץ שלנו.עולם שטוח - קבוצה בפייסבוקhttps://www.facebook.com/groups/1733673216731525/?ref=br_rsIsraelHadera to Tel Aviv40km Distance Hadera Shores to the power station.Camera height: 1.5 Meters\n - עולם שטוח - 113BackToFE

אמת העולם השטוח - תצפית במרחק של 40 קילומטר - Flat Earth 40km

אמת העולם השטוח - תצפית במרחק של 40 קילומטר - Flat Earth 40km

avishy Photo
avishy
1 שנה
185 צפיות
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. התחברות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
\n

בסרטון הזה ניתן לראות את הארוכה של תחנת הכוח רידינג מאחד החופים של חדרה. המרחק הוא 40 קילומטר. הקימור המשוער על פי המתמטיקה הרשמית של הכדור הוא 99 מטר. הגובה של הארובה 150 מטר על פי ויקיפדיה.האופק לא אמור להסתיר אותה אבל הוא אמור להסתיר חלק גדול יותר ממנה והיא אמורה להיות באלכסון לכיוון דרום אם אנחנו על כדור. זה כמובן לא קורה.למעשה הארובה מסתתרת מאחורי מופעי אטמוספירה שונים, בעיקר עידוש אטמוספרי אך גם מאחורי תנועת הגלים. אפילו לגלים קטנים מאוד יש יכולת להסתיר עצמים גדולים במרחק כמו שמדגים וידאו נוסף בערוץ שלנו.עולם שטוח - קבוצה בפייסבוקhttps://www.facebook.com/groups/1733673216731525/?ref=br_rsIsraelHadera to Tel Aviv40km Distance Hadera Shores to the power station.Camera height: 1.5 Meters

\n

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית