Go Back

Most watched

השידור האחרון של מיה
0:37:20

השידור האחרון של מיה

3,163 Views
3 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
אג'נדה 21 -
0:15:06

אג'נדה 21 - "ערים חכמות" אנשים טפשים

1,128 Views
6 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
אין יערות בעולם השטוח
1:20:07

אין יערות בעולם השטוח

558 Views
6 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
טייסים, רופאים וחוקרים מספרים את האמת על כיימטריילס
0:15:23

טייסים, רופאים וחוקרים מספרים את האמת על כיימטריילס

352 Views
6 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
Turpentine Cured Me From Being Gay
0:24:06

Turpentine Cured Me From Being Gay

331 Views
6 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
מארק פסיו - הנשיות הלא קדושה חלק א
1:56:25

מארק פסיו - הנשיות הלא קדושה חלק א

280 Views
6 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
אתרי הקרב על השמים והארץ
1:54:49

אתרי הקרב על השמים והארץ

233 Views
3 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
הראיון האחרון של באז אלדרין
0:01:19

הראיון האחרון של באז אלדרין

221 Views
6 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
נאסא פשוט צוחקת עלינו!
0:06:21

נאסא פשוט צוחקת עלינו!

217 Views
6 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
הבעיה בפיזיקיה - מדעיזם - חלק א
0:42:14

הבעיה בפיזיקיה - מדעיזם - חלק א

217 Views
6 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
Truth Speaker - מגן דוד והשואה - חלק 13
0:19:22

Truth Speaker - מגן דוד והשואה - חלק 13

201 Views
5 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
Real Eyes Realize Real Lies - The Documentary
2:33:13

Real Eyes Realize Real Lies - The Documentary

195 Views
6 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
Aquarius - The Age of Evil (Full Movie)
2:23:01

Aquarius - The Age of Evil (Full Movie)

193 Views
6 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
2020 עדכון! קיו אנון והנשיא טראמפ
0:31:48

2020 עדכון! קיו אנון והנשיא טראמפ

191 Views
6 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
ברבור שחור - ההוכחה שהרגה את הכדור
0:03:46

ברבור שחור - ההוכחה שהרגה את הכדור

180 Views
3 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
שקרים אמיתיים - סרט חובה למתחילים בנושא העולם השטוח
1:31:30

שקרים אמיתיים - סרט חובה למתחילים בנושא העולם השטוח

179 Views
6 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
הנדסה חברתית - מפורסמים בתחפושת - חלק 3.א'
0:14:55

הנדסה חברתית - מפורסמים בתחפושת - חלק 3.א'

171 Views
5 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
ההסטוריה של העולם השטוח
1:36:31

ההסטוריה של העולם השטוח

171 Views
6 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
רוב האנשים לא יודעים מה מגיע
0:23:56

רוב האנשים לא יודעים מה מגיע

153 Views
6 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
שבועת הדם של האילומינטי
0:07:05

שבועת הדם של האילומינטי

152 Views
6 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
Flat Earth Realm | You Better Brace Yourself
0:04:53

Flat Earth Realm | You Better Brace Yourself

149 Views
6 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
פרספקטיבה - שקיעת השמש
0:21:09

פרספקטיבה - שקיעת השמש

149 Views
6 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
התנועה האמיתית של השמש בשמיים | הלחות באטמוספירה | השתברות | חוקי הפרספקטיבה | עידוש אטמוספרי
0:04:00

התנועה האמיתית של השמש בשמיים | הלחות באטמוספירה | השתברות | חוקי הפרספקטיבה | עידוש אטמוספרי

148 Views
6 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login
While We Sleep ~ Above the Chem Fog Cover...TR3B's and 2nd Orb Suns...
0:08:48

While We Sleep ~ Above the Chem Fog Cover...TR3B's and 2nd Orb Suns...

145 Views
3 months ago
רוצה לראות את זה שוב מאוחר יותר?
היכנס כדי להוסיף סרטון זה לפלייליסט. Login